Adı
Doküman
2021-2023 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
PDF
TİTCK RİSK EYLEM PLANI 2019-2020
PDF
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Risk Strateji Belgesi
PDF
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
PDF
2018 - 2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
PDF