Adı
Doküman
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi (Değişiklikler İşlenmiş)
PDF
2022 İç Kontrol Kararlılık Beyanı
PDF
TİTCK RİSK EYLEM PLANI REVİZE II 2022-2023
PDF
TİTCK REVİZE RİSK EYLEM PLANI 2022-2023.pdf
PDF
2021 YILI İÇ KONTROL KARARLILIK BEYANI
PDF
2021-2023 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
PDF
TİTCK RİSK EYLEM PLANI 2019-2020
PDF
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Risk Strateji Belgesi
PDF
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
PDF
2018 - 2020 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
PDF