Titck - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

SAĞLIK BEYANI KULLANIMI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

Söz konusu bölüm paydaşlarımızı bilgilendirmek amacıyla sağlık beyanı kullanımı hakkında tarafımıza ulaşan sorulardan ve bu sorulara verilen cevaplardan oluşturulmuştur. Paylaşılan bilgilerin yasal olarak bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Metin içerisinde yer alan Yönetmelik ifadesi; Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik için, Kılavuz ifadesi ise; Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu için kullanılmıştır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Cevap:

Herhangi bir gıda grubunun, gıdanın veya gıdanın bileşiminde bulunan ögelerin insan sağlığıyla ilişkisini belirten, ileri süren veya ima eden beyanlardır.

Cevap:

Tarım ve Orman Bakanlığınca kayıtlı veya onaylı işletmeler tarafından üretilen veya ithal edilen gıda ve takviye edici gıdalar; beşeri tıbbi ürün, tıbbi cihaz ve özel tıbbi amaçlı gıda ile aynı ismi taşımadığı süreci sağlık beyanı kullanabilir.

Cevap:

Gıda ve takviye edici gıdalar dışındaki ürünler ile özel tıbbi amaçlı gıdalar sağlık beyanı kullanamaz.

Cevap:

Kılavuz eklerinde Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan sağlık beyanları ifadeleri kullanılır.

Cevap:

Tüketilmediği durumlarda sağlığın olumsuz etkilenebileceğini ileri süren beyanlar, kilo kaybının veya artışının miktarına veya oranına atıfta bulunan beyanlar, sağlık beyanı kullanılan ürünlerle ilgili tanıklığına başvurulan kişinin tecrübesi veya ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ilişkilendirilen teşekkür, övgü, tavsiye veya onay ifadesine yer verilen veya imada bulunulan beyanlara kesinlikle izin verilmemektedir.

Cevap:

Kılavuz eklerinde yer alan sağlık beyanları, Yönetmelik ve ilgili kılavuzdaki hükümlere uygun olması şartıyla Kuruma izin başvurusu veya bildirim yapılmaksızın kullanılabilir.

Cevap:

20/04/2023 tarih ve 32169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Hakkında Yönetmelik, Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Kılavuzu ve Ekleri.

Cevap:

Kılavuz eklerinde yer alan sağlık beyanı ifadelerinin yerine anlamını değiştirmeyecek ve güçlendirmeyecek şekilde eşdeğer ifadeler kullanılabilir. Bu ifadeler ilgili kılavuzdaki hükümlere uygun olması şartıyla Kuruma izin başvurusu veya bildirim yapılmaksızın kullanılabilir.

Cevap:

Sağlık beyanları, aşağıdaki bilgilerin ürün etiketinde veya etiketin olmadığı durumlarda ürünün sunum ve reklamında yer alması koşuluyla kullanılabilir:

a) Dengeli ve çeşitli beslenme ile sağlıklı yaşamın önemini belirten ifade.
b) Beyan edilen faydalı etkinin sağlanması için tüketilmesi gereken gıda miktarı ve tüketim şekli.
c) Gerekli olduğu durumlarda, gıdayı tüketmemesi gereken kişiler için uyarı.
ç) Fazla tüketilmesi durumunda sağlığı olumsuz etkileyebilecek gıdalar için uyarı.

Cevap:

Hayır kullanılamaz. Sadece geçiş süresi boyunca etiket bilgilerinde sağlık beyanı yer alabilir.

Cevap:

Takviye edici gıdalar dışındaki gıdaların sağlık beyanı kullanabilmesi için aşağıdaki koşullarından en az ikisi sağlanmalıdır.
• Bileşimindeki sodyum oranının en fazla 100 mg/100 kcal olması
• İçerdiği enerjinin en fazla %10’unun doymuş yağ asitlerinden gelmesi
• İçerdiği enerjinin en fazla %10’unun ilave şekerden gelmesi
• Doğal olarak bileşimindeki kalsiyum oranının en az 55 mg/100 kcal olması

Cevap:

Yönetmelik ve kılavuzda yer alan hükümlere uygun olacak şekilde sağlık beyanı kullanılan ürünün etiketi, tanıtımı ve reklamında sağlık beyanı ile ilişkili ve sınırlı olması şartıyla görsel kullanılabilir. Söz konusu görseller tüketicide endişeye yol açmamalıdır.

Cevap:

Hayır kullanılamaz.

Cevap:

Hayır. Sağlık beyanı kullanılan ürünlerle ilgili tanıklığına başvurulan kişinin tecrübesi veya Sağlık Bakanlığı dahil ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ilişkilendirilen teşekkür, övgü, tavsiye veya onay ifadesine yer verilen veya imada bulunulan beyanlar kullanılamaz.

Cevap:

Kılavuz eklerinden Ek-4 ve Ek-5’te yer almaktadır.

Cevap:

Yönetmelik ve kılavuz hükümlerine göre sağlık beyanı kullanılması uygun olan ürünlerde, kullanılan sağlık beyanı ile ilişkili ve sınırlı olması şartıyla ticari markası veya ürün ismi sağlık beyanı içerebilir. Sorumluluk gıda işletmecisinde olmak üzere bu kullanım için başvuru yapılmasına gerek yoktur. Kılavuz ekli listelerinde yer alan sağlık beyanı ifadelerini kullanmayan ürünlerin isminde veya ticari markasında sağlık beyanı içeren ifadeler kullanılamaz.

Cevap:

Tarım ve Orman Bakanlığı onay işlemi öncesinde veya sırasında veya sonrasında gıda işletmecisi Kurumumuzdan bu konuda görüş talep edilebilir.

Cevap:

Elektronik Süreç Yönetimi (ESY) Sistemi üzerinden Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı Sağlık Beyanı Değerlendirme Birimi’ne “Gıda ve Takviye Edici Gıdalarda Sağlık Beyanı Kullanımı Görüş Talep Başvurusu” doküman tipi seçilerek elektronik başvuru* yapılması gerekmektedir. Görüş talebi her bir beyan ifadesi/görsel için ayrı ayrı yapılmalıdır. Görüş talebinin yer aldığı üst yazı (dilekçe) ile birlikte gerekli durumlarda ürüne ait etiket/ambalaj bilgisinin tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. * Firma kaydı ve elektronik başvuru için tıklayınız
Başvuru yapılmasına ilişkin herhangi bir sorun yaşanması durumunda Kurumumuz Bilgi Sistemleri Dairesiyle iletişime geçebilirsiniz.

Cevap:

Yönetmelik ve kılavuz hükümlerine göre sağlık beyanı kullanılması uygun olan ürünlerde, kullanılan sağlık beyanı ile ilişkili ve sınırlı olması şartıyla firma ismi ve logosu veya etiket görselleri sağlık beyanı içerebilir. Sorumluluk gıda işletmecisinde olmak üzere bu kullanım için başvuru yapılmasına gerek yoktur. Ancak ürünlerinde sağlık beyanı kullanmayan ve bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce kurulmuş firmalara ait sağlık beyanı içeren isim ve logolar, Kurum tarafından uygun bulunması koşuluyla kullanılabilir. Firmalara ait sağlık beyanı içeren isim ve logolarda yer alan ifadeler, ürünlere ait etiket görsellerinin ve firmanın bahsi geçen Yönetmeliğin yayım tarihinden önce kurulduğunu belgeleyen Ticaret Sicil Gazetesi belgelerinin Kurumumuza iletilmesi ile değerlendirilecektir. Kurum tarafından uygun bulunduğu takdirde kullanılabilecektir. Ürünlerinde sağlık beyanı ifadesi kullanmayan Yönetmeliğin yayım tarihinden sonra kurulan firmaların isminde ve logosunda sağlık beyanı içeren ifadeler kullanılamaz.

Cevap:

Hayır kullanılamaz. Hedef kitlesi hem çocuklar hem de yetişkinler olan gıdalar için Ek-1 listesinde yer alan sağlık beyanları da kullanılabilir.

Cevap:

Hayır kullanılamaz.

Cevap:

Sevgi temalı olması koşulu ile sadece takviye edici gıdalar dışındaki gıdaların etiketinde kalp görseli yer alabilir.

Cevap:

Beyan koşulunun karşılanıp karşılanmadığı, takviye edici gıda için belirlenen günlük tüketim miktarı üzerinden yapılabilir.

Cevap:

Gıda ve takviye edici gıdalarda sadece kılavuz eklerinde Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan sağlık beyanları ifadeleri kullanılır. Yeni sağlık beyanı kullanımına ilişkin değerlendirme yapılmamaktadır.

Cevap:

Gıda ve takviye edici gıdalarda sağlık beyanı kullanımı hakkında bilgi almak için, bdud.saglikbeyani@titck.gov.tr e-posta adresi aracılığı ile iletişim sağlanmaktadır.