26/10/2017 tarihli ve 2179695 takip numaralı Müsteşarlık Makamının Onayı ile; İlaç Güvenlik İzlem Formları Hakkında 2017/3 sayılı Genelge yayımlanmış olup, genelge için tıklayınız .

İlaç Adı Etkin Madde Yayınlama Tarihi İlaç Güvenlik İzlem Formu Hasta Onay Formu Uygulama Basamakları
Cibinqo (Abrositinib)
Abrositinib
10/01/2024
PDF
PDF
PDF
Pilot uygulamada kullanılacak hasta onay formu
...
18/12/2023
PDF
PDF
PDF
Xeljanz, Xeljanz XR
Tofasitinib
28/11/2023
PDF
PDF
PDF
Rixhaton (kanser tanısı hariç)
rituksimab
28/11/2022
PDF
PDF
PDF
Enspryng
Satralizumab
25/10/2022
PDF
PDF
PDF
Ledezla
Apremilast
18/10/2022
PDF
PDF
PDF
Ruxience (kanser tanısı hariç)
rituksimab
03/10/2022
PDF
PDF
PDF
Tysabri
Natalizumab
20/09/2021
PDF
PDF
PDF
Rinvoq
Upadasitinib
12/05/2023
PDF
PDF
PDF
Skyrizi
Risankizumab
10/09/2021
PDF
PDF
PDF
Tremfya
Guselkumab
10/09/2021
PDF
PDF
PDF
Ixifi
İnfliksimab
10/09/2021
PDF
PDF
PDF
Unamity
Barisitinib
21/08/2020
PDF
PDF
PDF
Mavenclad
Kladribin
22/12/2020
PDF
PDF
PDF
Truxima (kanser tanısı hariç)
Rituksimab
21/08/2019
PDF
PDF
PDF
Amgevita
Adalimumab
10/09/2021
PDF
PDF
PDF
Copellor
İksekizumab
10/09/2021
PDF
PDF
PDF
Lemtrada
Alemtuzumab
30/11/2018
PDF
PDF
PDF
Ocrevus
Okrelizumab
25/08/2020
PDF
PDF
PDF
Gazyva
Obinituzumab
2017-10-26
PDF
PDF
PDF
Adalimumab içeren ilaçlar (orta üveit endikasyonu için)
Adalimumab
12/10/2021
PDF
PDF
PDF
Entyvio
Vedolizumab
31/01/2024
PDF
PDF
PDF
Benlysta
Belimumab
2017-10-26
PDF
PDF
PDF
Mabthera (kanser tanısı hariç)
Rituksimab
2017-10-26
PDF
PDF
PDF
Stelara
Ustekinumab
10/09/2021
PDF
PDF
PDF
Actemra
Tosilizumab
10/09/2021
PDF
PDF
PDF
Cimzia
Sertolizumab
10/09/2021
PDF
PDF
PDF
Verxant
Sekukinumab
10/09/2021
PDF
PDF
PDF
İbecta
Kanakinumab
10/09/2021
PDF
PDF
PDF
İlaris
Kanakinumab
10/09/2021
PDF
PDF
PDF
Remsima
İnfliksimab
10/09/2021
PDF
PDF
PDF
Remicade
İnfliksimab
10/09/2021
PDF
PDF
PDF
Simponi
Golimumab
10/09/2021
PDF
PDF
PDF
Enbrel
Etanersept
10/09/2021
PDF
PDF
PDF
Humira
Adalimumab
10/09/2021
PDF
PDF
PDF
Orencia
Abatasept
10/09/2021
PDF
PDF
PDF