2017 Kasım ayından beri İnsan Kullanımına Yönelik Farmasötik Ürünlere İlişkin Teknik Gereksinimlerin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası  Konseye (ICH) gözlemci statüsünde katılan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) tam üyelik başvurusu, Uluslararası Uyum Konseyinin 27 Mayıs 2020 tarihli toplantısında oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Profil

ICH, ilaçların bilimsel ve teknik hususlarını tartışmak ve teknik kılavuzları geliştirmek üzere düzenleyici otoriteleri ve ilaç endüstrisini bir araya getiren bir kurumdur.

Üyeler

Kurucu Üye Otoriteler

Avrupa Komisyonu, Avrupa

FDA, Amerika Birleşik Devletleri

MHLW/PMDA, Japonya

Daimi Düzenleyici Üyeler

Health Canada , Kanada

Swissmedic, İsviçre

Düzenleyici Üyeler

ANVISA, Brezilya

COFEPRIS, Meksika

EDA, Mısır

HSA, Singapur

MFDS, Kore Cumhuriyeti

MHRA, İngiltere

NMPA, Çin

SDDA, Suudi Arabistan

TFDA, Çin Taipei

TİTCK, Türkiye

Sektör Üyeleri

BIO

Global Self-Care Federation

IGBA

(Kaynak Gösterim tarihi 01.12.2023 ; https://www.ich.org/page/members-observers)


Daha İyi Bir Sağlık Sistemi için Uyumlaştırma

ICH, ilaç ruhsatının bilimsel ve teknik yönlerini tartışmak üzere düzenleyici otoriteleri ve ilaç endüstrisini bir araya getirme konusunda emsalsizdir. 1990 yılında faaliyete başlamasından bu yana, ilaç geliştirmenin küreselleşen yüzüne yanıt vermek üzere yavaş yavaş gelişmektedir. ICH'in misyonu; güvenli, etkili ve kaliteli ilaçların en verimli şekilde geliştirilmesini ve ruhsatlandırılmasını sağlamak amacıyla dünya çapında süreçlerin uyumlaştırılmasını sağlamaktır. Uyumlaştırma, düzenleyici ve sektör uzmanlarının birlikte bilimsel bir fikir birliği yoluyla ICH Kılavuzlarının geliştirilmesi süreci şeklinde gerçekleştirilir. Bu sürecin başarı anahtarı, ICH düzenleyicilerinin nihai Kılavuzları uygulamaya yönelik kararlılıklarıdır.

ICH'in 23 Ekim 2015 tarihinde İsviçre yasalarına göre kâr amacı gütmeyen uluslararası bir dernek olarak kurulmasıyla birlikte, misyonu Ana Sözleşmesi’nde şu şekilde şekillenmiştir:

·   Teknik kılavuzların yorumlanması ve uygulanmasında daha fazla uyum sağlanmasına yönelik ve farmasötik ürünlerin ruhsatlandırılması ve bu ruhsatların geçerliliğinin korumasına ilişkin gerekliliklerde tavsiyelerde bulunmak;

·     Farmasötik ürünlere yönelik teknik gerekliliklerin uyumlaştırılması konusunda düzenleyici otoriteler ile ilaç endüstrisi arasında bilimsel konularda yapıcı bir diyalog kurulmasına yönelik forum sürdürmek;

·      Uluslararası perspektiften hareketle hastaların yararı gözetilerek halk sağlığının korunmasına katkıda bulunmak;

·    Araştırma ve geliştirme verilerinin karşılıklı olarak daha fazla kabul edilmesini sağlayacak şekilde uyumlaştırılmış teknik gereklilikleri izlemek ve güncellemek;

·    Beşeri tıbbi ürünlerin üretimindeki terapötik ilerlemeler ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi sonucunda ihtiyaç duyulan konuların uyumlaştırılması yoluyla gelecekteki ortaya çıkabilecek değerlendirme farklılıklarını önlemek;

·  Mevcut uygulamaları güncelleyen veya değiştiren yeni veya geliştirilmiş teknik araştırma ve geliştirme yaklaşımlarının benimsenmesini kolaylaştırmak;

·    Uyumlaştırılmış kılavuzlar ve bunların kullanımına ilişkin bilgilerin yayılması, iletilmesi ve bunlara ilişkin eğitimlerin koordinasyonu yoluyla ortak standartların yeterli düzeyde uygulanmasını ve bütünleşmesini teşvik etmek;

Ayrıca, beşeri tıbbi ürünler için düzenleyici faaliyetlere ilişkin bilgilerin uluslararası olarak paylaşılmasını kolaylaştıran standartlaştırılmış bir sözlük olarak Düzenleyici Faaliyetler Terminolojisi Tıbbi Sözlüğü’nün (MedDRA) bilimsel ve teknik bakımını, geliştirilmesini ve yayılmasını sağlarken, MedDRA’ya yönelik de politika geliştirmek.

 (Kaynak Gösterim tarihi 01.12.2023 ; https://www.ich.org/page/mission)


(Kaynak Gösterim tarihi 01.12.2023 ; https://www.ich.org/page/mission)


Kılavuz Geliştirme Süreci

Adım 5

Uygulama

Adım 4

ICH Uyumlaştırılmış Kılavuzunun Adaptasyonu

Adım 3

Düzenleyici Otoritelerden Görüş Alma Ve Tartışma

Adım 2

a. ICH Taraflarının Teknik Belge Üzerinde Fikir Birliği

b. Taslak Kılavuzun Düzenleyiciler Tarafından Kabulü

Adım 1

Teknik Belge Üstünde Mutabakat Oluşturma

 

 Kaynak Gösterim tarihi 01.12.2023  https://www.ich.org/page/formal-ich-procedure


ICH Kılavuzlarının uygulanması bağlamında terimlerin tanımları

  

TERİMLERTanımlarYorumlar
Henüz UygulanmadıICH Kılavuzu’nun uygulamaya konulmasına yönelik süreç henüz başlamamıştır.

a)Kılavuz mevcut değil veya

b)ICH Kılavuzu’ndan veya ulusal/bölgesel kılavuzdan farklılık gösteren bir kılavuz mevcuttur,

ancak ICH Kılavuzu’na uyum amaçlı değişiklik yapma süreci henüz başlamamıştır.
Uygulama aşamasında 
ICH Kılavuzu’nun uygulanmasına yönelik süreç başlamış ve belirli bir aşamaya gelmiştir. Süreç, Kurum tarafından izlenir. İlerleme, ICH Yönetim Komitesi/Meclisi’ne düzenli olarak rapor edilmektedir.

Sürecin farklı başlangıç noktaları olabilir:

a)Kurum tarafından oluşturulan bir kılavuz bulunmamaktadır; ICH Kılavuzu yeni gereksinimleri tanımlar,

b)Kurum bir kılavuz geliştirilme aşamasındadır veya

c)Kurumun oluşturduğu bir  kılavuz bulunmaktadır ve ICH Kılavuzu ile uyumlu olacak şekilde değiştirilir. 

Uygulandı 
Uygulama süreci tamamlandı. Bu adım, ICH kılavuz geliştirme sürecinin 5. Adımıyla aynıdır.
Bu terim, düzenleyicinin uygulama sürecinin sonuçlandığını beyan eder. Genellikle düzenleyici Kurum, nihai kılavuzu yayımlar.
Uygun değil
Belirli ICH kılavuzunun uygulanması, ilgili ülkemizde geçerli değildir. Uygun bir gerekçe sunulur.
Örnek: Bir ülkenin kendi Farmakopesi olmayabilir. Ancak uluslararası abul görmüş Farmakopelere atıfta bulunabilir.

Kaynak Gösterim tarihi 01.12.2023 ;https://admin.ich.org/sites/default/files/2019-06/ICH_Implementation_Definitions_V1.1_2018_1002.pdf)

 

 

Kurumumuz ICH uygulamaları;

01.01.2006 tarihinde ilk kez yayımlanan ve 15.11.2022 tarihinde güncellenen TİTCK – CTD kılavuzu  (ICH/ M4 – Ortak Teknik Dokuman temel alınarak oluşturulmuştur) ruhsat başvuruları sırasında Kalite, Güvenlilik, Etkililik ve Multidisipliner alanlarda yapılacak çalışmalar için ICH kılavuzlarına atıfta bulunmaktadır ve bu tarihten itibaren kurumumuz teknik değerlendirme süreçlerinde ICH rehberleri temel alınmaktadır. Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği’nin 11.12.2021 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak güncellenmesi süreci ile birlikte teknik değerlendirmelerimizde aşağıda yer alan ICH kılavuzları kapsamı dahilindeki başvurularda tam uygulamaya geçirilmiştir.

 

Kılavuzlar
DURUMUygulama/Güncelleme TarihiREFERANS
Kalite Kılavuzları


Q1 - Stabilite (NOT: Bu Kılavuz bir bütün olarak ele alınmıştır.)Uygulandı17.07.2017

CTD Kılavuzu

Etkin Maddelerin Ve Bitmiş Ürünlerin Stabilite Testlerineİlişkin Kılavuz Ektedir.
Klinik Araştirmalarda Kullanilan Biyolojik Tibbi Ürünlerin Kalite Gerekliliklerine İlişkin Kilavuz (Ema/Chmp/Bwp/534898/2008 Rev. 2)

Q2(R1) – Analitik Prosedürlerin Validasyonu:  Tanımlar Ve Terminoloji
Uygulandı
11.12.2021

CTD Kılavuzu

Klinik Araştirmalarda Kullanilan Biyolojik Tibbi ÜrünlerinKalite Gerekliliklerine İlişkin Kilavuz (Ema/Chmp/Bwp/534898/2008 Rev. 2)

Q3A(R2) – Yeni İlaç Etkin Maddelerindeki Safsızlıklar
Uygulandı
11.12.2021

CTD Kılavuzu

Klinik Araştirmalarda Kullanilan Biyolojik Tibbi ÜrünlerinKalite Gerekliliklerine İlişkin Kilavuz (Ema/Chmp/Bwp/534898/2008 Rev. 2)

Q3B(R2) – Yeni İlaç Bitmiş Ürünlerindeki Safsızlıklar
Uygulandı
11.12.2021

CTD Kılavuzu

Klinik Araştirmalarda Kullanilan Biyolojik Tibbi Ürünlerin Kalite Gerekliliklerine İlişkin Kilavuz (Ema/Chmp/Bwp/534898/2008 Rev. 2)

Q3C(R9) – Kalıntı Çözücüler Kılavuzu
Uygulandı
11.12.2021

CTD Kılavuzu

Klinik Araştirmalarda Kullanilan Biyolojik Tibbi ÜrünlerinKalite Gerekliliklerine İlişkin Kilavuz (Ema/Chmp/Bwp/534898/2008 Rev. 2)

Q3D(R2) – Elemental Safsızlıklara İlişkin Kılavuz
Uygulandı
11.12.2021

CTD Kılavuzu

Klinik Araştirmalarda Kullanilan Biyolojik Tibbi ÜrünlerinKalite Gerekliliklerine İlişkin Kilavuz (Ema/Chmp/Bwp/534898/2008 Rev. 2)

Q4B – ICH Bölgelerinde Kullanıma Yönelik Farmakope Metinlerinin Değerlendirilmesi ve Önerisi

Uygulandı
11.12.2021
Türk Farmakopesi

Q5C – Biyoteknolojik Ürünlerin Kalitesi: Biyoteknolojik/BiyolojikÜrünlerin Stabilite Testi

Uygulandı
1.01.2021

CTD Kılavuzu

Klinik Araştirmalarda Kullanilan Biyolojik Tibbi ÜrünlerinKalite Gerekliliklerine İlişkin Kilavuz (Ema/Chmp/Bwp/534898/2008 Rev. 2)

Q5D – Biyoteknolojik/Biyolojik Bitmiş Ürünlerin Üretimde Kullanılan Hücre Substratlarının Türetilmesi ve Karakterizasyonu

Uygulandı
11.12.2021

CTD Kılavuzu

Klinik Araştirmalarda Kullanilan Biyolojik Tibbi ÜrünlerinKalite Gerekliliklerine İlişkin Kilavuz (Ema/Chmp/Bwp/534898/2008 Rev. 2)

Q5E – Üretim Süreçlerindeki Değişikliklere Tabi Biyoteknolojik/Biyolojik Ürünlerin Karşılaştırılabilirliği

Uygulandı
11.12.2021

CTD Kılavuzu

Klinik Araştirmalarda Kullanilan Biyolojik Tibbi Ürünlerin Kalite Gerekliliklerine İlişkin Kilavuz (Ema/Chmp/Bwp/534898/2008 Rev. 2)

Q6A – Spesifikasyonlar: Yeni İlaç Etkin Maddeleri ve Yeni Bitmiş Ürünler İçin Test Prosedürleri ve Kabul Kriterleri: Kimyasal Maddeler

Uygulandı
11.12.2021

CTD Kılavuzu

Klinik Araştirmalarda Kullanilan Biyolojik Tibbi Ürünlerin Kalite Gerekliliklerine İlişkin Kilavuz (Ema/Chmp/Bwp/534898/2008 Rev. 2)

Q6B – Spesifikasyonlar: Biyoteknolojik/Biyolojik Ürünler İçin Test Prosedürleri ve Kabul Kriterleri

Uygulandı
11.12.2021
CTD Kılavuzu Klinik Araştirmalarda Kullanilan Biyolojik Tibbi Ürünlerin Kalite Gerekliliklerine İlişkin Kilavuz (Ema/Chmp/Bwp/534898/2008 Rev. 2)
Q7 – Yeni Etkin Maddeler İçin İyi İmalat Uygulamaları Kılavuzu
Uygulandı
01.08.2018

Beşeri Tibii Ürün İmalathaneleri İyi İmalat Uygulamalari Kilavuzu (2.Kisim Etkin Madde Temel Gereklilikleri)
Pics Gmp Guide Part 2 Guide To Good Manufacturing
Practice For Medicinal  Product Ich Tarafından Geliştirilmiş Olup Ich Q7 Good Manufacturing Practice Guide For Active Active Pharmaceutical Ingredients  Ile Uyumludur. Otoritemizce Üretim Tesislerinin Denetiminde Kullanılan Beşeri Tıbbi Ürün İmalathaneleri İyi İmalatuygulamaları Kılavuzu 2. Kısım  Etkin Madde Temel Gereklilikleri De Pics Gmp Guide Part 2 Ve Ich Q7 Ile Uyumludur. 

Güvenlilik KılavuzlarıS1A – İlaçların Karsinojenisite Çalışmalarına İhtiyaç

Uygulandı
11.12.2021

S1B – İlaçların Karsinojenisite Testi
Uygulandı
11.12.2021

S4 – Hayvanlarda Kronik Toksisite Testinin Süresi (Kemirgen ve Kemirgen Olmayan Toksisite Testi)

Uygulandı
11.12.2021
İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu

S5(R3) – Beşeri Tıbbi Ürünlerde Reprodüksiyon Toksisitesinin Saptanmasına İlişkin S5 Kılavuzunun Revizyonu

Uygulandı
11.12.2021

S6(R1) – Biyoteknoloji Türevi Farmasötik Ürünlerin Klinik Öncesi Güvenlilik Değerlendirmesi

Uygulandı
11.12.2021
İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu
Ctd

S7A Beşeri Tıbbi Ürünlere Yönelik Güvenlilik Farmakolojisi Çalışmaları
Uygulandı
11.12.2021
İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu
S8 – Beşeri Tıbbi Ürünlere Yönelik İmmünotoksisite Çalışmaları
Uygulandı
11.12.2021

Viral Ve Bakteriyel Ajanlara Karşı İnsanlarda Kullanım Amaçlı Hayvanİmmünglobulin / İmmün Serumlarının Klinik Dışı Değerlendirilmesine İlişkinKılavuz Ve

Beşeri Aşıların Klinik Dışı Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz

Etkililik KılavuzlarıE2B(R3) – Klinik Güvenlik Veri Yönetimi: Bireysel Vaka Güvenlik Raporlarının İletilmesine İlişkin Veri Öğeleri Kılavuz
Uygulandı
01.01.2024

TÜFAM

E2A – Klinik Güvenlik Veri Yönetimi: Hızlandırılmış Raporlamaya İlişkin Tanımlar ve Standartlar

Uygulandı
01.01.2023
Klinik Güvenlilik Veri Yönetimi Kılavuzu: Hızlandırılmış Raporlama için Tanımlar ve Standartlar
E2C(R2) – Periyodik Risk-Yarar Değerlendirme Raporu
Uygulandı
02.04.2014

İlaçlarin Güvenliliği Hakkinda Yönetmelik

İlaçlarin Güvenliliği Hakkinda Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik

İyi Farmakovijilans Uygulamalari (İfu) Kilavuzu Modül III- Periyodik Yarar/Risk Değerlendirme

E2D – Onay Sonrası Emniyet Verileri Yönetimi: Hızlandırılmış Raporlamaya İlişkin Tanımlar ve Standartlar

Uygulandı
03.04.2014

İlaçlarin Güvenliliği Hakkinda Yönetmelik

İyi Farmakovijilans Uygulamalari (İfu) Kilavuzu Modül I- Advers İlaç Reaksiyonlarinin Yönetimi ve Bildirimi

E2E – Farmakovijilans Planlama
Uygulandı
04.04.2014

İyi Farmakovijilans Uygulamaları (İfu) Kılavuzu Modül VI– Risk Yönetimi Sistemleri

İlaçlarin Güvenliliği Hakkinda Yönetmelik

İlaçlarin Güvenliliği Hakkinda Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik

E2F – Güvenlik Güncelleme Raporunun Geliştirilmesi
Uygulandı
03.11.2015Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
E3 – Klinik Çalışma Raporlarının Yapısı ve İçeriği
Uygulandı
11.12.2021
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik
E6(R2) – İyi Klinik Uygulamalar
Uygulandı
13.11.2015
İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu
E8 – Klinik Araştırmalara İlişkin Genel Hususlar
Uygulandı
11.12.2021
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik

E11(R1) – Ek: Pediatrik Popülasyondaki Tıbbi Ürünlerin Klinik Araştırması

Uygulandı
11.12.2021

Pediatrik Popülasyonda Yürütülen Klinik Araştırmalarda Etik Yaklaşımlara İlişkin Kılavuz

Multidisipliner KılavuzlarM1 – Düzenleyici Faaliyetler Terminolojisine İlişkin Tıbbi Sözlük
Uygulandı
15.04.2014Kısa Ürün Bilgisine İlişkin Kılavuz (Medra Sınıflaması)
İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik

M3(R2) – İnsanlarda Klinik Araştırmaların Yürütülmesine İlişkin Klinik Dışı Güvenlik Çalışmaları ve İlaçlar için Pazarlama Yetkisi Rehberi

Uygulandı
11.12.2021
İyi Klinik Uygulamaları Kılavuzu

M4(R4) Organisation Including the Granularity document that providesguidance on document location and paginations

Uygulandı
01.12.2006

CTD Kılavuzu

M7(R1) Potansiyel Kanserojen Riski Sınırlandırmak İçin Farmasötikler Ürünlerdeki DNA Reaktif (Mutajenik) Safsızlıkların Değerlendirilmesi ve Kontrolü

Uygulandı
11.12.2021

Klinik Araştirmalarda Kullanilan Beşeri Tibbi Ürünlerin Kimyasal VeFarmasötik Kalite Gerekliliklerine İlişkin Kilavuz (Ema/Chmp/Qwp/545525/2017 Rev. 2)

Ve Klinik Araştirmalarda Kullanilan Biyolojik Tibbi Ürünlerin KaliteGerekliliklerine İlişkin Kilavuz (Ema/Chmp/Bwp/534898/2008 Rev. 2)

M9 – Biyofarmasötik Sınıflandırma Sistemi Tabanlı Biyomuafiyet Kılavuzu
Uygulandı
11.12.2021

M10- Bioanalytical Method Validation And Study Sample Analysis 
Uygulandı
11.12.2021