Adı Tarih Dosya
Psödoefedrin içeren ilaçlar Sayın Doktor Mektubu
04/04/2024
PDF
Botulinum Toksini Sayın Doktor Mektubu
07/02/2024
PDF
PARASETAMOL+ALLOBARBİTAL+ADİFENİN İÇEREN İLAÇLAR: GÜVENLİLİK PROFİLİ
24/11/2023
PDF
Florokinolonlar Sayın Doktor Mektubu
16/10/2023
PDF
Simponi (golimumab) Sayın Doktor Mektubu
04/10/2023
PDF
Zejula (niraparib) Sayın Doktor Mektubu
11/09/2023
PDF
Lucentis® (ranibizumab): Becton Dickinson üretimi iğne ve enjektörlerin silikon yağı içeriği nedeniyle vitreusta uçuşan cisim riski
31/05/2023
PDF
Janus Kinaz (JAK) inhibitörleri Sayın Doktor Mektubu
10/05/2023
PDF
Terlipressin içeren ilaçlar Sayın Doktor Mektubu
05/04/2023
PDF
İmbruvica (ibrutinib) Sayın Doktor Mektubu
30/01/2023
PDF
Deksmedetomidin İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
24/10/2022
PDF
EYLEA 40MG/ML İNTRAVİTREAL ENJEKSİYON İÇİN ÇÖZELTİ İÇEREN FLAKON: ENJEKTOR VE İĞNELERİN SİLİKON YAĞI İÇERİĞİ NEDENİYLE VİTREUSTA UCUSAN NOKTALAR RİSKİ
22/08/2022
PDF
İrinotekan İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
01/07/2022
PDF
İnfliximab içeren ilaçlar Sayın Doktor Mektubu
30/05/2022
PDF
Donepezil İçeren İlaçlar İçin Sayın Sağlık Mesleği Mensubu Mektubu
11/04/2022
PDF
Anagrelid hidroklorür içeren ilaçlar Sayın Doktor Mektubu
01/04/2022
PDF
Mavenclad (kladribin) Sayın Doktor Mektubu
21/03/2022
PDF
Xospata (gilteritinib) Sayın Doktor Mektubu
17/01/2022
PDF
Alecensa (alektinib) Sayın Doktor Mektubu
20/12/2021
PDF
Xeljanz (tofasitinib) Sayın Doktor Mektubu
03/09/2021
PDF
Aminoglikozidler (Gentamisin, Tobramisin, Amikasin, Neomisin) Sayın Doktor mektubu
09/04/2021
PDF
Tecentriq (atezolizumab) Sayın Doktor Mektubu
08/04/2021
PDF
Xeljanz (tofasitinib) Sayın Doktor Mektubu
08/04/2021
PDF
Montelukast İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
25/03/2021
PDF
Lemtrada (alemtuzumab) Sayın Doktor Mektubu
08/03/2021
PDF
Metamizol İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
08/02/2021
PDF
Tecfidera Ve Tüm Muadilleri İçin Sayın Doktor Mektubu
24/12/2020
PDF
Atezolizumab ile Paklitaksel Kombinasyonu Sayın Doktor Mektubu
11/11/2020
PDF
Florokinolonlar Sayın Doktor Mektubu
11/11/2020
PDF
Siproteron Asetat İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
07/10/2020
PDF
Zostex (brivudin) Sayın Doktor Mektubu
23/09/2020
PDF
Metotreksat İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
15/09/2020
PDF
AmfoterisinB Kullanım Hatası Sayın Doktor Mektubu
10/09/2020
PDF
5-Fluorourasil ve Kapesitabin Sayın Doktor Mektubu
03/09/2020
PDF
Beriate (İnsan Koagülasyon Faktör VIII) Sayın Doktor Mektubu
02/01/2020
PDF
Hormon replasman tedavisi (HRT) Sayın Doktor Mektubu
13/11/2019
PDF
Haemocomplettan (insan fibribojeni) Sayın Doktor Mektubu
07/11/2019
PDF
Humalog Kwikpen (insülin lispro) Sayın Doktor Mektubu
28/10/2019
PDF
Metotreksat İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
25/09/2019
PDF
Retinoidler: Teratojenisite ve Nöropsikiyatrik Hastalık Riski Sayın Doktor Mektubu
29/08/2019
PDF
Lemtrada (Alemtuzumab) Sayın Doktor Mektubu
26/08/2019
PDF
Metimazol Sayın Doktor Mektubu
28/06/2019
PDF
Direkt Oral Antikoagülanlar (rivaroksaban, apiksaban, dabigatran eteksilat, edoksaban) Sayın Doktor Mektubu
26/06/2019
PDF
Genvoya-Stribild Sayın Doktor Mektubu
24/05/2019
PDF
Benlysta (belimumab) Sayın Doktor Mektubu
20/05/2019
PDF
Xeljanz (Tofasitinib) Sayın Doktor Mektubu
02/05/2019
PDF
Actemra (Tocilizumab) ile yeni ortaya çıkan önemli tanımlanmış risk: Hepatoksisite Sayın Doktor Mektubu
10/05/2019
PDF
Finasterid-Cinsel İşlev Bozukluğu ve Psikiyatrik Bozukluklar Sayın Doktor Mektubu
10/04/2019
PDF
SGLT-2 inh. - Fournier Gangreni Sayın Doktor Mektubu
01/04/2019
PDF
Hormonal Kontraseptifler Sayın Doktor Mektubu
11/03/2019
PDF
Hidroklorotiyazid Sayın Doktor Mektubu
07/12/2018
PDF
Florokinolonlar Sayın Doktor Mektubu
17/12/2018
PDF
Rivaroksaban Sayın Doktor Mektubu
21/11/2018
PDF
Euthyrox Sayın Doktor Mektubu
09/11/2018
PDF
Synagis Sayın Doktor Mektubu
17.09.2018
PDF
Xgeva Sayın Doktor Mektubu
07.09.2018
PDF
Twinrix, Boostrix, Boostrix IPV, Infanrix, Infanrix IPV, Infanrix IPV+HİB, Infanrix Hexa, Varilrix, Priorix, Priorix-Tetra, Havrix ve Engerix
29.08.2018
PDF
Dolutegravir Sayın Doktor Mektubu
28.06.2018
PDF
Finasterid Sayın Doktor Mektubu
22.06.2018
PDF
Florokinolonlar Sayın Doktor Mektubu
08.06.2018
PDF
Bendamustin Sayın Doktor Mektubu
15.05.2018
PDF
Xofigo (radyum-223-diklorür) Sayın Doktor Mektubu
08.05.2018
PDF
Epoetinler Sayın Doktor Mektubu
27.04.2018
PDF
Eligard (leuprorelin asetat) Sayın Doktor/Eczacı/Hemşire Mektubu
29.01.2018
PDF
İyotlu Kontrast Maddeler Sayın Doktor Mektubu
20.11.2017
PDF
İmbruvica (ibrutinib) Sayın Doktor Mektubu
20.10.2017
PDF
Noxafil (posakonazol) Sayın Doktor Mektubu
05.09.2017
PDF
Cotellic (kobimetinib) Sayın Doktor Mektubu
07.08.2017
PDF
Erwinase (asparaginase erwinia chrysanthemi) Sayın Doktor Mektubu
20.07.2017
PDF
Olysio (simprevir) Sayın Doktor Mektubu
19.06.2017
PDF
Keytruda (pembrolizumab) Sayın Doktor Mektubu
12.04.2017
PDF
Zelboraf (vemurafenib) Sayın Doktor Mektubu
12.04.2017
PDF
Zaltrap (aflibersept) Sayın Doktor Mektubu
01.02.2017
PDF
Lenalidomid Sayın Doktor/Eczacı Mektubu
16.01.2017
PDF
Revlimid (Lenalidomid) Celgene Sayın Doktor Mektubu
05.12.2016
PDF
Actilyse Flakon (Alteplaz) Sayın Doktor Mektubu
18.11.2016
PDF
D Vitamini Sayın Eczacı Mektubu
10.10.2016
PDF
Thalidomide Celgene (talidomid) Sayın Doktor Mektubu
01.09.2016
PDF
Adempas (riosiguat) Sayın Doktor Mektubu
23.08.2016
PDF
SGLT2 İnhibitörleri (kanagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin) Sayın Doktor Mektubu
10.08.2016
PDF
BCR-ABL Tirozin Kinaz inhibitörleri (imatinib, dasatinib, nilotinib, bosutinib, ponatinib) Sayın Doktor Mektubu
15.08.2016
PDF
Thalidomide Celgene (talidomid) Sayın Doktor Mektubu
27.06.2016
PDF
Imnovid (Pomalidomid) Sayın Doktor Mektubu
27.06.2016
PDF
Viekirax (ombitasvir, paritaprevir, ritonavir) ve Exviera (dasabuvir) Sayın Doktor Mektubu
04.04.2016
PDF
Genotropin GoQuick (somatropin) Sayın Doktor Mektubu
01.04.2016
PDF
GlucaGen HypoKit (Glukagon) Sayın Doktor Mektubu
22.03.2016
PDF
Mikofenolat İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
21.03.2016
PDF
Zelboraf (Vemurafenib) Sayın Doktor Mektubu
22.01.2016
PDF
Xalkori (Krizotinib) Sayın Doktor Mektubu
21.01.2016
PDF
Intravenöz Uygulanan Demir Preparatları Sayın Doktor Mektubu
01.10.2015
PDF
Hidroksizin İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
17.08.2015
PDF
Harvoni, Sovaldi Sayın Doktor Mektubu
08.07.2015
PDF
Gilenya (Fingolimod) Sayın Doktor Mektubu
22.06.2015
PDF
Valproat İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
15.05.2015
PDF
Stelara (Ustekinumab) Sayın Doktor Mektubu
16.03.2015
PDF
Stronsiyum Ranelat İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
15.01.2015
PDF
Thromboreductin (Anagrelid) Sayın Doktor Mektubu
05.01.2015
PDF
Coralan (İvabradin) Sayın Doktor Mektubu
24.12.2014
PDF
Prolia (Denosumab) Sayın Doktor Mektubu
16.12.2014
PDF
Xgeva (Denosumab) Sayın Doktor Mektubu
16.12.2014
PDF
Trimetazidin İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
27.05.2014
PDF
Karvedilol İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
12.05.2014
PDF
Effient (Prasugrel) Sayın Doktor Mektubu
24.03.2014
PDF
Abraxane Sayın Doktor Mektubu
17.03.2014
PDF
Lenograstim İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
12.03.2014
PDF
Temozolomid İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
03.03.2014
PDF
Adenosin Sayın Doktor Mektubu
25.02.2014
PDF
Tiyokolşikosid İçeren Oral ya da Enjektabl Kullanımı Olan İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
03.02.2014
PDF
Gilenya Sayın Doktor Mektubu
16.01.2014
PDF
Risperidon, Paliperidon İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
15.01.2014
PDF
Kısa Etkili ß2 Agonist (SABA) Etkili İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
14.01.2014
PDF
Jevtana (kabazitaksel) Sayın Doktor Mektubu
06.01.2014
PDF
Valdoxan (Agomelatin) Sayın Doktor Mektubu
23.12.2013
PDF
Kadcyla (Trastuzumab emtansin) Sayın Doktor Mektubu
23.12.2013
PDF
Rituksimab, Ofatumumab İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
19.12.2013
PDF
Kapesitabin İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
17.12.2013
PDF
Filgrastim, Pegfilgrastim İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
19.11.2013
PDF
Tasigna (Nilotinib) Sayın Doktor Mektubu
08.11.2013
PDF
Yeni Oral Antikoagülanlar Sayın Doktor Mektubu
22.10.2013
PDF
Ondansetron İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
11.10.2013
PDF
Adcetris (Brentuksimab) Sayın Doktor Mektubu
18.09.2013
PDF
Zelboraf (Vemurafenib) Sayın Doktor Mektubu
10.09.2013
PDF
Hidroksietil Nişasta İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
27.08.2013
PDF
Vectibix (Panitumumab) Sayın Doktor Mektubu
26.08.2013
PDF
Gadolinyum İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
16.08.2013
PDF
Ketokonazol İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
02.08.2013
PDF
Altuzan (Bevasizumab) Sayın Doktor Mektubu
30.07.2013
PDF
Fentanil İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
26.07.2013
PDF
Primobolan (Metenolon enantat) Sayın Doktor Mektubu
12.07.2013
PDF
Stronsiyum Ranelat İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
10.07.2013
PDF
Siproteron Asetat (2 mg) ve Etinilestradiol (35 µg) İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
05.07.2013
PDF
Mabthera (Rituksimab) Sayın Doktor Mektubu
20.05.2013
PDF
Votrient (Pazopanib) Sayın Doktor Mektubu
27.05.2013
PDF
Lioresal (Baklofen) Sayın Doktor Mektubu
19.03.2013
PDF
Pradaxa (Dabigatran) Sayın Doktor Mektubu
14.03.2013
PDF
Tegretol (Karbamazepin) ve Trileptal (Okskarbazepin) Sayın Doktor Mektubu
08.02.2013
PDF
Revlimid (Lenalidomid) Sayın Doktor Mektubu
15.01.2013
PDF
Zyban ve Wellbutrin XL (Bupropiyon) Sayın Doktor Mektubu
07.01.2013
PDF
Tarka ve Tarka Forte (Verapamil HCl,Trandolapril) Sayın Doktor Mektubu
25.12.2012
PDF
Champix (Vareniklin tartarat) Sayın Doktor Mektubu
07.11.2012
PDF
Valdoxan (Agomelatin) Sayın Doktor Mektubu
20.11.2012
PDF
Domperidon İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
31.10.2012
PDF
Epidermal Büyüme Faktörü Reseptör (EGFR) İnhibitörleri Sayın Doktor Mektubu
04.10.2012
PDF
Ondansetron İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
18 09 2012
PDF
Immucyst BCG Immunoterapotik-Geri Çekme Sayın Doktor Mektubu
07.08.2012
PDF
Velcade (Bortezomib) Sayın Doktor Mektubu
23.07.2012
PDF
Azitromisin İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
01.07.2012
PDF
Stronsiyum Ranelat İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
14.08.2012
PDF
Immucyst BCG İmmunoterapötik Sayın Doktor Mektubu
20.03.2012
PDF
Danitrin (Meprobamat) Sayın Doktor Mektubu
21.03.2012
PDF
Doribax (Doripenem) Sayın Doktor Mektubu
12.03.2012
PDF
Sitalopram ve Essitalopram İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
27.01.2012
PDF
Sprycel (Dasatinib) Sayın Doktor Mektubu
12.12.2011
PDF
Strattera (Atomoksetin) Sayın Doktor Mektubu
02.12.2011
PDF
Florokinolon İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
17.11.2011
PDF
Mabthera (Rituksimab) Sayın Doktor Mektubu
25.11.2011
PDF
Mirena (Levonorgestrel) Sayın Doktor Mektubu
08.12.2011
PDF
Caelyx (Pegile lipozomal doksorubisin) Sayın Doktor Mektubu
02.12.2011
PDF
Revlimid (Lenalidomid) Sayın Doktor Mektubu
28.11.2011
PDF
Sandostatin LAR (Oktreotid) Sayın Doktor Mektubu
26.10.2011
PDF
Xigris (Drotrekogin alfa) Sayın Doktor Mektubu
27.10.2011
PDF
Ketokonazol İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
26.09.2011
PDF
Champix (Vareniklin tartarat) Sayın Doktor Mektubu
23.08.2011
PDF
Revlimid (Lenalidomid) Sayın Doktor Mektubu
25.04.2011
PDF
Recombinate İçinde Yer Alan Alkollü Pamuklar Sayın Doktor Mektubu
15.04.2011
PDF
Lucentis (Ranibizumab) Sayın Doktor Mektubu
30.03.2011
PDF
Lucentis (Ranibizumab) Sayın Doktor Mektubu
17.02.2011
PDF
Cubicin (Daptomisin) Sayın Doktor Mektubu
10.02.2011
PDF
Sutent (Sunitinib) Sayın Doktor Mektubu
18.01.2011
PDF
Pegintron, Intron Ambalajları İçinde Yer Alan Alkollü Mendiller
01.02.2011
PDF
Tygacil (Tigesiklin) Sayın Doktor Mektubu
17.12.2010
PDF
IVIG Preparatları Sayın Doktor Mektubu
17.12.2010
PDF
Altuzan (Bevasizumab) Sayın Doktor Mektubu
08.12.2010
PDF
Octagam (İntravenöz İnsan İmmunglobulini) Sayın Doktor Mektubu
01.11.2010
PDF
Alcaine (Proparakain hidroklorür) Sayın Doktor Mektubu
26.08.2010
PDF
Aclasta (Zoledronik asit) Sayın Doktor Mektubu
20.07.2010
PDF
Tamoksifen-SSRI Sayın Doktor Mektubu
05.05.2010
PDF
Altuzan (Bevasizumab) Sayın Doktor Mektubu
12.04.2010
PDF
Videx (Didanozin) Sayın Doktor Mektubu
12.04.2010
PDF
Marcaine (Bupivakain) Sayın Doktor Mektubu
04.03.2010
PDF
Rapamune (Sirolimus) Sayın Doktor Mektubu
12.04.2010
PDF
Roaccutane (İzotretinoin) Sayın Doktor Mektubu
23.03.2010
PDF
Maxipime (Sefepim) Sayın Doktor Mektubu
03.12.2009
PDF
Fabrazyme (Agalsidaz beta) Sayın Doktor Mektubu
03.12.2009
PDF
Cerezyme (İmigluceraz) Sayın Doktor Mektubu
03.12.2009
PDF
Thyrogen (Tirotropin alfa) Sayın Doktor Mektubu
03.12.2009
PDF
Mabthera (Rituksimab) Sayın Doktor Mektubu
22.12.2009
PDF
Seftriakson İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
17.11.2009
PDF
Relenza (Zanamivir) Sayın Doktor Mektubu
02.11.2009
PDF
Concerta (Metilfenidat) Sayın Doktor Mektubu
30.09.2009
PDF
Ritalin (Metilfenidat) Sayın Doktor Mektubu
30.09.2009
PDF
Cellcept (Mikofenolat Mofetil) Sayın Doktor Mektubu
07.09.2009
PDF
Exjade (Deferasiroks) Sayın Doktor Mektubu
28.07.2009
PDF
Mabthera (Rituksimab) Sayın Doktor Mektubu (04.06.2009 Tarihli Mektup Güncellenmiştir)
27.03.2012
PDF
Herceptin (Trastuzumab) Sayın Doktor Mektubu
29.05.2009
PDF
Tarceva (Erlotinib) Sayın Doktor Mektubu
29.05.2009
PDF
Remicade (İnfliksimab) Sayın Doktor Mektubu
27.04.2009
PDF
Enbrel (Etanercept) Sayın Doktor Mektubu
27.04.2009
PDF
Humira (Adalimumab) Sayın Doktor Mektubu
02.04.2009
PDF
Raptiva (Efalizumab) Sayın Doktor Mektubu
27.02.2009
PDF
Minirin (Desmopressin) Sayın Doktor Mektubu
30.01.2009
PDF
Avandia (Rosiglitazon) Sayın Doktor Mektubu
03.12.2008
PDF
Champix (Vareniklin tartarat) Sayın Doktor Mektubu
30.10.2008
PDF
Myfortic (Mikofenolat Sodyum) Sayın Doktor Mektubu
06.10.2008
PDF
Inegy (Ezetimib-Simvastatin) Sayın Doktor Mektubu
22.09.2008
PDF
Cabaser (Kabergolin) Sayın Doktor Mektubu
07.08.2008
PDF
Cellcept (Mikofenolat Mofetil) Sayın Doktor Mektubu
14.07.2008
PDF
Ketek (Telitromisin) Sayın Doktor Mektubu
01.07.2008
PDF
Protelos (Stronsiyum ranelat) Sayın Doktor Mektubu
02.06.2008
PDF
Extraneal (İcodextrin) Periton Diyaliz Solüsyonu
15.05.2008
PDF
Calpol (Parasetamol) Sayın Doktor Mektubu
01.05.2008
PDF
Ventolin (Salbutamol) Sayın Doktor Mektubu
12.05.2008
PDF
Baraclude (Entakavir) Sayın Doktor Mektubu
02.04.2008
PDF
Nimesulid İçeren İlaçlar Sayın Doktor Mektubu
30.04.2008
PDF