saglik-bakanligi-ve-bagli-kuruluslari-personeline-ek-odeme-yapilmasina-dair-yonetmelik-27122018173616


Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında görev yapan personelimizin çalışan memnuniyetini arttırmaya yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ek ödeme yapılmasına dair yönetmelik 28.11.2014 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş ve Ek Ödemeler de  iyileştirme yapılmıştır. 

 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfında fiilen görev yapan personele Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınmak suretiyle, personelin unvanı,görevi,çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, eğitim, öğretim, inceleme ve araştırma faaliyetleri gibi unsurlar esas alınarak, döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esasları Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

 
Yönetmeliğe göre TİTCK Analiz ve Kontrol Laboratuvarlarında sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanarak fiilen görev yapan personele  ek ödeme yapılacak.
 

Özlük hakları iyileştirilmesi yanında çalışan sağlığının korunması ve çalışan memnuniyetine yönelik laboratuvarımızın verimli, kaliteli, etkili ve uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi için fiziki alt yapımız iyileştirilerek yeniden dizayn edilmiş, gelişmiş teknolojiye sahip analiz cihazları ile donatılmıştır. 

 

Adı
Tarih
Doküman
-
-
PDF