Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Güvenli Kullanımına İlişkin 28.09.2022 Tarihli ve Z-24931227-000-877370 sayılı ve 2022/2 No.lu Genelge ektedir.

Adı
Tarih
Doküman
GENELGE-2022-2.pdf
28.09.2022
PDF