12.09.2023
kalite-yonetim-sistemi-uygulamalarinin-entegrasyonu-egitimi-12092023114627

“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İl Sağlık Müdürlükleri Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Uygulamalarının Entegrasyonu Eğitimi” 07-08 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi. 

Eğitime; 81 İl Sağlık Müdürlüğü İl Kalite Koordinatörleri ve Eczacılık Birimi yetkilileri katılım sağladı. 

Açılış konuşmasını TİTCK Başkanı Dr. Asım Hocaoğlu’nun yaptığı eğitimde; Başkan Yardımcılarımız ve Daire Başkanlarımız da hazır bulundu. 

Katılımcılara eğitim programı, eğitimin hedefleri ve beklenen sonuçlar hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından; Kurumumuz Kalite politika ve hedefleri, ortak mevzuat, görev ve sorumluluklar, öz değerlendirme ve yönetim toplantıları gibi kalite yönetim sistemi entegrasyon süreci başlıklarında Kalite Koordinatörlüğü tarafından sunumlar gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlükleri ile ortak faaliyetlerimiz olan  “Eczane Denetimleri”, “Piyasa Kontrol Faaliyetleri”, “Ecza Deposu Denetimleri”, “Klinik Araştırma Etik Kurul ve Arşivleme Faaliyetleri” ile “Farmakovijilans Faaliyetleri” başlıklarında ilgili Daire Başkanları tarafından da sunumlar yapıldı.

İl Sağlık Müdürlükleri tarafından il örnek çalışmaları ve iyi uygulama örneklerinin sunulduğu eğitim, tüm tarafların görüş ve önerilerini ortaya koyduğu bir değerlendirme toplantısı ile son buldu.

Galeri