25.03.2022
dso-heyetinin-calisma-ziyareti-25032022225323


Dünya Sağlık Örgütü heyeti Türkiye’ye, iki gün süren bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Heyet ilk olarak; Bakanlık Merkez Binası’nda Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay tarafından kabul edildi. DSÖ yetkilileri kabulün ardından TİTCK’daki toplantıya geçti.

TİTCK’nın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) nezdinde 3. Seviye Olgunluk düzeyine erişmiş bir Ulusal Düzenleyici Otorite (NRA) ve DSÖ tarafından listelenen bir ulusal ilaç otoritesi (WHO Listed Authorities-WLA) olabilmesi için gerekli “kıyaslama” çalışmaları 2018 yılında başlatılmış; ancak Kurumumuz tarafından kaydedilen ilerlemeler, COVID-19 pandemisi nedeniyle DSÖ tarafından yerinde incelenememişti.
DSÖ Türkiye temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev’in de aralarında bulunduğu;
Rogerio Paulo Pinto De Sa Gaspar, Hiiti Sillo, Andrea Keyter ve Dorina Pirgari’den oluşan heyet, TİTCK Başkanı Dr. Tolga Karakan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda, Kurum yöneticilerimiz tarafından yapılan sunumları dinledi.

İlk gün toplantısı; TİTCK Strateji Geliştirme Daire Başkanı İrfan Fırat tarafından yapılan bilgilendirme ile başladı. Fırat, Kurumumuzun işleyişi ve organizasyon yapımızı anlatan kapsamlı bir sunum yaptı. Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanı Dr. Ecz. Demet Aydınkarahaliloğlu ise Türkiye’deki farmakovijilans faaliyetlerini anlattı.

İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanı Uzm. Ecz. Handan Öztunca, öğleden sonraki oturumda;  ruhsatlandırma süreçleriyle ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Teknik heyete; İlaç Denetim Dairesi Başkanı Filiz Ozul tarafından ilaç denetim faaliyetlerimiz hakkında da bilgi verildi.

İkinci gün toplantısı;  TİTCK Analiz ve Kontrol Laboratuvarları Dairesi Başkanı Doç. Dr. Kürşat Derici’nin yaptığı sunumla başladı. Klinik araştırma süreçleriyle ilgili bilgilendirmeyi ise Klinik Araştırmalar Daire Başkanı V. Zeliha Bayram yaptı.

Toplantının kapanış oturumuna katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay yaptığı konuşmada;  DSÖ Türkiye temsilcisi Dr. Batyr Berdyklychev  ve konuk heyete, katkıları için teşekkür etti.  

 

Galeri