İlaç Tedarik Yönetimi Birimi



      "Sağlık Uygulama Tebliği’nin “6.3.(2) Sağlık Bakanlığınca yurtdışından getirilebilecek ilaç listesi yayımlanması halinde listede yer alacak ilaçlar için ayrıca onay aranmayacaktır.” maddesi gereğince 16.04.2014 tarihinde yayımlanan “Sağlık Bakanlığından Ek Onaya Gerek Olmayan Yurtdışı İlaç Listesi” 16.05.2014 tarihinden geçerli olmak üzere güncellenmiştir. "