27.10.2021 - Farmakovijilans ve Kontrole Tabi Maddeler Dairesi Başkanlığı


Kurumumuz tarafından 2-3 Aralık 2021 tarihlerinde ilaç firmalarında görev yapmakta olan farmakovijilans yetkilerine yönelik olarak eğitim toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. Katılımcı sayısını belirlemek amacı ile yapılacak olan ön başvurular 5 Kasım 2021 tarihine kadar kabul edilecektir.

Toplantıya katılım için daha önce bu eğitimi almamış olmak gerekmektedir. Bu nedenle başvurularda bu durumu açıkça belirtilmesi gerekmektedir

Telefon ile başvuru kabul edilmeyecek olup yalnızca yelda.kasap@titck.gov.tr adresine yapılan başvurular değerlendirilecektir. Başvuru sahibi; görev yaptığı firmayı ve daha önce bu eğitime katılıp katılmadığını belirtmelidir. Değerlendirmenin ardından katılımcı listesi ve resmi başvuru işlemleri ile ilgili detaylar web sitemizde yayımlanacaktır