17.06.2020 - Ekonomik Değerlendirmeler ve İlaç Tedarik Yönetimi Dairesi Başkanlığı

Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen COVID-19 pandemi nedeni ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılması ve gerçek kaynak fiyat değişikliklerinin bildirilmesi süreçlerinde apostilli veya konsolosluk onaylı belge sunulamadığında, apostil tasdiki veya konsolosluk onayı olmadan ilgili belgeler pandemi sürecinde firma taahhüdü ile kabul edilecektir. Başvuru üst yazısında apostilli veya konsolosluk onaylı belgenin firma tarafından daha sonra sunulacağına dair taahhüdün verilmesi gerekmektedir.

Tüm firmalara önemle duyrulur.