İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığıİlaç Ruhsatlandırma Dairesine yapılan başvurulardan,  Ruhsat Öncesi Teknolojik Değerlendirme Birimi ve Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler Birimince değerlendirilen raf ömrü ve varyasyon başvurularının uygunlukları ayrıca Ruhsatlı İlaçlar Teknolojik Değerlendirme Birimi ve Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler Birimince değerlendirilen KÜB-KT güncellemesi, şerh ve analiz gerektirmeyen varyasyon başvurularının uygunluklarının bilgilendirmesi 10.08.2015 tarihinden itibaren e-posta yolu ile yapılacaktır. Bu sebeple tüm Firmaların, EUP sisteminde bulunan e-posta adreslerini 10.08.2015 tarihine kadar güncellemesi ve bu tarihten sonra yapılacak e-posta adresi değişikliklerinin eş zamanlı olarak elektronikveri@titck.gov.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.