Kayıt ve Kontrol BirimiTıbbi Cihaz Üreticileri, İthalatçıları ve Bayilerine
T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) Firma Kayıt Başvuruları Hakkında 
 
 
TİTUBB, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamındaki ürünler ile bunların üretimini, ithalatını, dağıtım ve satışını yapan firma ve kurumların kayıt bildirim işlemlerinin yapıldığı web tabanlı bir sistemdir.
Bilindiği üzere TİTUBB firma kayıt işlemleri için, TİTUBB sistemine online veri girişi yapılmasının ardından www.huap.org.tr/ubb web adresindeki Sağlık Bakanlığı duyuruları doğrultusunda hazırlanan firma kayıt başvuru dosyasının Sağlık Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir. 
TİTUBB sisteminde gereksiz veri depolanmasını engellemek amacıyla, TİTUBB sistemine firma kayıt işlemleri için veri girişinin yapılmasını takiben 90 (doksan) gün içerisinde söz konusu firma kayıt başvuru dosyasını Sağlık Bakanlığına göndermeyen ve Sağlık Bakanlığınca firma kayıt onay/red işlemi yapılmayan firmaların/kurumların TİTUBB sistemine girmiş oldukları veriler sistem tarafından otomatik olarak silinecektir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
 
 
Dr. Saim KERMAN
Bakan a.
Genel Müdür
 
 

Adı
Tarih
Doküman
Firma Verilerinin 90 gün içinde silinmesi
-
PDF