11.01.2023 - Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığı

    Bilindiği üzere Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 02 Haziran 2021 tarihli ve 31499 mükerrer sayılı Resmi Gazete' de ve Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği 8 Temmuz 2022 tarihli ve 31890 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yönetmelikler doğrultusunda mevcut başvuru formlarında revizyon ihtiyacı oluşmuştur. Bu doğrultuda yürürlükten kalkan mevzuat kapsamında kullanılan başvuru formları kullanımdan kaldırılarak Kurumumuza yapılacak ilk başvurulara esas tek bir başvuru formu oluşturularak web sayfamızda yayımlanmıştır. Bu kapsamda 01.01.2023 tarihinden itibaren Kurumumuza yapılacak ilk başvurularda yeni formun kullanılması gerekmekte olup; İlgililere önemle duyurulur.