29.09.2022 - Bitkisel ve Destek Ürünler Dairesi Başkanlığı

Paeonia lactiflora Pall. bitkisi için hazırlanan tıbbi bitki monografı tıbbi bitki listesine eklenerek yayımlanmıştır.