Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı

Hacettepe Üniversitesi İlaç ve Kozmetik Ar-Ge ve Kalite Kontrol Laboratuvarı-HÜNİKAL, "Yetkilendirilmiş Laboratuvarların Çalışma Usül ve Esasları Hakkında Kılavuz" kapsamında denetimden geçmiş ve Şeker Ölçüm Cihaz Sistemleri (Glukometre), Cilt İrritasyon/Korozyon ve Göz İrritasyon Testleri için ilgili kılavuz doğrultusunda Analiz Yetki Belgesi verilerek 17.02.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1(bir) yıl süre ile yetkilendirilmiştir.