RİSK YÖNETİM DAİRESİSon zamanlarda Özbekistan’ı ziyaret eden ya da transit geçiş yapan ve yanlarında şahsi tedavi amacıyla ilaç bulunduran vatandaşlarımızın mağduriyetler yaşadığı bilgisi Kurumumuza ulaşmıştır.

Özbekistan yetkili otoritelerince belirtilen, ülkelerini ziyaret eden ya da transit geçiş yapan ve yanlarında şahsi tedavi amacıyla ilaç bulunduran hastaların uyması gereken prosedür ek-1 dosyada yer almaktadır.

Ülkemizde kırmızı reçete ile verilmesi gereken uyuşturucu ilaçlar ile yeşil reçete ile verilmesi gereken psikotrop ilaçların Özbekistan’ı ziyarette şahsi tedavi amacıyla bulundurulması gereken hallerde belirtilen prosedüre uyulması gerekmektedir.

Ancak ekli dosyada da görüleceği üzere, Psödoefedrin, Efedrin ya da düşük miktarda Kodein kombinasyonlarını içeren ilaçlar Ülkemizde normal reçete ile satılmasına karşın Özbekistan’da kullanımı sınırlandırılmış uyuşturucu ya da psikotrop maddeler listesine (Liste II ya da Liste III) dahil edilmiş olup, bu ilaçları belirten liste de ek-2’de ayrıca yer almaktadır. Söz konusu ilaçlar için Özbekistan makamlarınca belirtilen prosedüre özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Özbekistan yetkili makamı, kullanımı sınırlandırılmış uyuşturucu ya da psikotrop maddeler listesinde yer alan maddeleri içeren ilaçların Özbekistan gümrük makamlarına deklare edilmeden geçirilme hallerine karşın ilgili yolcuya karşı yaptırımlar uygulanacağını bildirmektedir.

Özbekistan’a gidecek ya da transit geçiş yapacak vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına şahsi tedavide kullanmak üzere yolcu beraberinde bulunduracakları ilaçlarla ilgili belirtilen hususlara dikkat etmesi ve reçeteleri ile belirtilen diğer belgeleri yanlarında bulundurmaları, ayrıca gerekli hallerde Taşkent Büyükelçiliğimiz ile irtibata geçilmesi gerektiği kamuoyuna duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
Ek 1
-
PDF
Ek 2
-
PDF