Piyasa Araştırmaları Birimi

Bilindiği üzere 27.08.2015 tarih ve 1848187 sayılı Bakan Olur’u ile Kurumumuza yapılacak bazı başvurulara, halk sağlığı ve kamu maliyesi açısından öneme haiz olmaları gibi nedenlerle ruhsatlandırma sürecinde öncelik verilmeye başlanmıştır. Bu amaçla yapılacak önceliklendirme talepleri Kurum bünyesinde oluşturulan Öncelik Değerlendirme Kurulunca değerlendirilmektedir. Bu hususta Kurumumuzca gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmış ve süreç işletilmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda; Kurumumuza yapmış olduğunuz ruhsat başvurularını listeleyip Ek’te yer alan örnek tabloda sunulduğu üzere üç gruba ayırarak; 1. grupta (kırmızı) öncelikli olarak ruhsatlandırılması uygun görülen ürünleri, 2. grupta (sarı) önceliklendirilmesine ihtiyaç bulunmayan ancak normal süreçte ruhsatlandırılması uygun görülen ürünleri ve 3. grupta (mor) ise geçen süre zarfında gerekliliğini yitiren ve Kurum’daki iş yükünü azaltmak adına ruhsat başvurusundan vazgeçilmesi uygun görülen ürünleri 26 Şubat 2016 tarihi mesai bitimine kadar Kurumumuza ve eş zamanlı olarak piyasa.arastirma@titck.gov.tr adresine ve Piyasa Araştırmaları Birimine iletmeleri hususunda gereğini rica ederim.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF
Ek
-
PDF