İlaç Denetim Daire BaşkanlığıBilindiği üzere ülkemizde medikal gaz üretim, dolum, depolama ve satış faaliyeti gösteren tesisler hakkında 10.09.2015 tarih ve 29471 sayılı Resmi Gazete’ de “Medikal Gazların Üretim, Dolum, Depolama Ve Satışını Yapan Tesisler Hakkında Tebliğ” yayımlanmış olup 19.12.2011 tarih ve 99255 sayılı Medikal Gazlar Hakkındaki Genelge yürürlükten kalkmıştır.

Kurumumuz ilgili Bilimsel Komisyonunca farklı zamanlarda alınan kararlarla; -Azot Protoksit -Karbondioksit -Kuru Hava -Nitrik Oksit -Oksijen -Sıvı Azot gazları medikal gaz olarak sınıflandırılmıştır.

Mezkur tebliğ kapsamında medikal gaz olarak tanımlanan söz konusu gazların medikal kullanım amaçlı ithalat, üretim ve dolum faaliyetini gösteren tesislerin/firmaların Kurumumuzdan; depolama ve satış faaliyeti gösteren tesislerin/firmaların ise bulundukları İl Sağlık Müdürlüğünden izinli olmaları gerekmektedir. Hâlihazırda Kurumumuzdan üretim ve dolum, İl Sağlık Müdürlüklerinden depolama ve satış iznine sahip olan tesislerin izin belgeleri ise geçerliliklerini korumaktadır. İthalat iznine sahip firmaların ise söz konusu izinlerinin devamı için İlaç Denetim Dairesi, Yurtdışı Tesis Denetimleri Başvuru ve Takip Birimine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Bununla birlikte tüm Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının da medikal amaçlı kullanılan gazları medikal gaz üretim, dolum, depolama veya satış iznine sahip tesislerden temin etmesi ve izinli olmayan tesislerden medikal gaz temin edilmemesi hususlarına dikkat etmesi gerekmektedir.