Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 313. ve 327. maddeleri gereği yayımlanması gereken Kurumumuzun Temmuz 2015 Dönemine ait Mali Tabloları ektedir. Kamuoyuna saygıyla sunulur

Adı
Tarih
Doküman
Mali Raporlar
-
RAR