KURUM BAŞKANI

"Kozmetik Ürünler veya Hammaddeleri ile Yapılan Perkütan Absorpsiyon/Penetrasyon Testlerine İlişkin Kılavuz” yayımlanmış olup aşağıda yer almaktadır, ilgililere duyurulur.

Kozmetik Ürünler Dairesi

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF