Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Gönüllüler üzerinde yapılacak kozmetik ürün ve/veya hammaddelerinin etkinlik ve güvenlilik çalışmaları ile klinik araştırmalarına ilişkin başvuruların 27 Haziran 2016 tarihinden itibaren öncelikle Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığına yapılması, müteakiben Kurum tarafından verilecek cevabi yazı doğrultusunda hareket edilmesi, Kuruma başvuru yapılmadan önce Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurullarına başvuru yapılmaması hususu ilgililere önemle duyurulur.

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurullarına başvuru sürecinde ise; eş zamanlı olarak birden fazla Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna başvuru yapılmaması ve bu kapsamdaki beyanı içeren aşağıda yer alan formun Klinik Araştırmalar Etik Kuruluna Başvuruda sunulması gerekmektedir.

Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığı

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
DOC