05.05.2022 - Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere, “COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Klinik Araştırmalarda Alınacak Tedbirler” dokümanı 20.03.2020 tarihinde yürürlüğe konulmuş, 24.07.2020 ve 17.07.2021 tarihlerinde güncellenmiştir.  


 Ülkemizin içinde bulunduğu normalleşme süreci doğrultusunda 05 Mayıs 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere araştırmacı toplantılarının, iyi klinik uygulamaları ve klinik araştırmalar hakkında eğitimlerin, etik kurul toplantılarının tercihe göre online veya yüz yüze yapılmasına izin verilecektir.


 Bu bağlamda, 29.04.2022 tarihli ve  E-24931227-514.99-8301 sayılı Makam Oluru ile “COVID-19 Pandemisi Nedeniyle Klinik Araştırmalarda Alınacak Tedbirler” dokümanı güncellenmiş olup duyuru ekinde yer almaktadır.


 İlgililere önemle duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
COVID_19 KA Tedbirler v4.0 İmzalı.pdf
05.05.2022
PDF