07.08.2023 - Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığı

“Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’ nin ruhsatına sahip olduğu Simulect 20 mg İnfüzyon veya Enjeksiyonluk Çözelti İçin Toz ve Çözücü adlı ürün ambalajının içerisinde yer alan enjeksiyonluk su içeren ampullerle ilgili olarak ruhsat sahibi firma tarafından Kurumumuza yapılan bildirimin değerlendirilmesi sonucunda; adı geçen ürünün SHDU2 (SKT:07.2025) partisine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geri Çekme Yönetmeliği” ne göre 1. sınıf A seviyesinde (nihai kullanıcı seviyesi) seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmış olup, gereğinin yapılması ilgili firmaya duyurulmuştur. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.”