Fiyat Birimi

11.12.2015 tarihli ve 29559 sayılı Resmi Gazetede Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ’in yayımlanmasını müteakip Fiyat Değerlendirme Komisyonu(FDK)’nda değerlendirilmek üzere bekleyen başvuruların yeni tebliğe göre güncellenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, ruhsat/izin sahiplerinin eski başvurularının tarih ve sayısını ilgide belirterek 05.02.2016 tarihi mesai bitimine kadar yeni başvuru yapmaları gerekmektedir. Yapılan yeni başvurular mevcut FDK liste sırası(İlgide kayıtlı tarih sırasına göre) ile yeniden incelenecek olup belirtilen tarihe kadar başvuru yapmayan ruhsat/izin sahipleri ise FDK listesindeki sıra hakkını kaybederek yeniden sıralamaya girecektir. FDK listesinde olup değerlendirilmek üzere bekleyen yukarıda belirtilen eski tarihli başvurular ise ilgili fiyat birimi çalışanı tarafından iş bitiş yapılarak kapatılacaktır.