16.02.2024 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

Kurumumuz  İlaç  Ruhsatlandırma  Dairesi  Başkanlığınca  yürütülen  ruhsatlandırma  süreçlerinin   ve ruhsatlandırılmış ürünlerde yürütülen süreçlerin gerek Kurumumuz gerekse paydaşlarımız için daha verimli hale  getirilmesini  sağlamak  amacıyla;  güncel  mevzuat  ve  uygulamalar  doğrultusunda   “Sıkça  Sorulan Sorular” ve “Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar” dokümanları güncellenerek yayımlanmıştır. “Sıkça  Sorulan Sorular” dokümanında güncellenen/eklenen sorular sarı renk ile işaretlenmiştir.

Adı
Tarih
Doküman
EK 1 - Sıkça Sorulan Sorular
16.02.2024
PDF
Ek 2 - Başvurularda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
16.02.2024
PDF