07.08.2020 - İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

RD/2020/8/1 Nitrozamin Safsızlığı İçeren Ürünlerle İlgili Yapılacak İşlemlere İlişkin Ek Duyuru

20 Şubat 2020 tarihinde Kurumumuz resmi internet sayfasında yayımlanan “Nitrozamin Safsızlığı İçeren Ürünlerle İlgili Yapılacak İşlemlere İlişkin Duyuru” metnine ek duyuru metni yayımlanmıştır.