Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

"Kozmetik Ürün veya Hammaddelerinin Etkinlik ve Güvenlilik Çalışmaları ile Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurullarının kurulması aşamasında İl Sağlık Müdürlüklerince yapılacak işleme esas onaylanacak belgeler ekte sunulmuştur. Önemle duyurulur.

Kozmetik Ürünler Daire Başkanlığı

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
DOC