Fiyat Birimi

17.02.2016 tarihli ve 20652 evrak numaralı Bakanlık makamından alınan olura istinaden Fiyat Değerlendirme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge ekte yer almaktadır.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF