Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler Birimi

Oluşabilecek karışıklıkları önlemek amacıyla; ruhsatlandırma süreci devam eden biyolojik (kan ürünü, aşılar, allerjenler ve antiserumlar), biyoteknolojik ve bunlarla ortak pazarlanan (co-marketing) ürünler ile ilgili idari ve kalite ile ilgili tüm Tip değişiklik başvuruları ile, ruhsatlı biyolojik (kan ürünü, aşılar, allerjenler ve antiserumlar) ,biyoteknolojik ve bunlarla ortak pazarlanan (co-marketing) ürünlerin Tip IA ve Tip IB Bildirimleri için Dosya Şartları Üzerinde Kılavuz maddelerinden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7a, 8b1, 9, 41a maddeleri dışında kalan diğer bütün maddelerine ilişkin başvuruların Biyolojik ve Biyoteknolojik Ürünler Birimine gönderilmesi gerekmektedir.