İlaç Ruhsatlandırma Daire Başkanlığı

Bilindiği üzere Kurumumuza yapılan başvurular elektronik ortamda alınmaktadır. İlaç Ruhsatlandırma Dairemize yapılan başvurularda, belgelerin okunaklı olmamasından ve eksik belge taranıp eklenmesinden kaynaklı problem yaşanmaktadır. Yakın bir zamanda tüm başvurular, bilimsel danışma komisyonları dâhil, sadece elektronik ortamda incelenecektir. Bu sebeplerden dolayı İlaç Ruhsatlandırma Dairemize yapılan başvurularda eksiksiz ve okunaklı belge sunulması gerekmektedir.