Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı18/12/1953 Tarihli ve 6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanuna göre hazırlanan Eczacı Yerleştirme Sistemi (EYS) üzerinden eczane açmak için başvuruda bulunan eczacıların İl veya İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından başvurularının kabulü için izlenilecek yolu göstermek için hazırlanan kılavuz ektedir.

Adı
Tarih
Doküman
Kılavuz
-
PDF