Kaçak/Sahte Ürünler Değerlendirme Birimi   İllegal  ilaçlarla  mücadele;  sahte/  kaçak  ilaçlarla  ilgili  iş  ve  işlemler  Kurumumuz Denetim  Hizmetleri  Başkan  Yardımcılığı  tarafından  İl  Sağlık Müdürlükleri,  Savcılıklar, Emniyet Müdürlükleri, Mahkemelerin işbirliğiyle titizlikle yürütülmektedir. 
   Bakanlığımızca oluşturulan  İlaç Takip  Sistemi sayesinde  yasal  tedarik zinciri içinde eczanelerden temin edilen ilaçlarda sahte/ kaçak vakalarına artık rastlanmamaktadır.  
   Eczanelerden  satışı  olmayan,  “depocu  fiyatlı  ilaç”  olarak  tanımlanan  “Botox” preparatlarının  piyasada  sahtelerinin  bulunduğuna  dair Kurumumuza  şikayet  ulaşmış  ve  bu konuda kamuoyunun bilgilendirilmesi gereği doğmuştur. 
 
“Botulinum  Toxin  Type  A”  ve  “Onabotulinumtoksin  A”etken  maddelerini  içeren 
Kurumumuzca ruhsatlandırılmış ilaçlar:
  • Botox Liyofilize Toz İçeren Flakon
  • Dysport Enjeksiyonluk Toz İçeren Flakon 500 IU” olup, 
söz  konusu  preparatlar  dışındaki  preparatlar  Kurumumuzca  ruhsatlandırılan,  denetlenen, kayıtlı preparatlardan değildir. 
 
   Kamuoyuna saygıyla duyurulur.