24.03.2020 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu görev alanında yer alan insan vücuduna doğrudan temas eden biyosidal ürünlere yönelik 19.03.2020 tarihli E.70938 sayılı Genelge ekinde yayımlanan Biyosidal Ürün Tipi-1 Ve Ürün Tipi-19’a Yönelik Usûl Ve Esaslar Madde 9 kapsamında Geçici ruhsat başvurusunda bulunacak firmaların duyuru ekinde yer alan doküman doğrultusunda başvuru oluşturmaları gerekmektedir.

 

Yukarıda anılan madde kapsamında insan vücuduna doğrudan temas eden dezenfektan ihtiyacının karşılanması adına (sağlık kurum ve kuruluşlarında kullanımları hariç olmak üzere) başvuru yapan firmalara 3 ay süreli geçici ruhsat düzenlenebilecek olup ürünlere ilişkin etkinlik testi, hızlandırılmış stabilite testi ve irritasyon test sonuçlarının bir ay içinde Kuruma sunmayan ve belirtilen şartların tümünü sağlamayan ürünlerin ruhsatları iptal edilecektir.

 

İlgililere önemle duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
TİP 1 VE TİP 19 BİYOSİDAL ÜRÜNLERE YÖNELİK GEÇİCİ RUHSAT BAŞVURULARI YÖNLENDİRİCİ DOKÜMANI_24.03.2020.
24.03.2020