24.01.2023 - Kozmetik Ürünler Dairesi Başkanlığı

Bilindiği üzere doğrudan insan vücuduna temas eden ruhsatlı biyosidal ürünlerin belge yenileme başvuruları ile ilgili işlevler ÜTS başvuru ekranına eklenmiştir. Ancak “Belge Yenileme Başvurusu” dışında oluşturulan “Belge Yenileme (Genel)” başvuru modülü TUBİTAK tarafında çalışılmaya devam etmektedir.

Bu nedenle Kurumumuzca ruhsatlı, uzun süreli stabilite analizleri tamamlanmış ve ruhsat süresi sonlanan/sonlanacak ürünlerin belge yenileme başvuruları güncel mevzuat kapsamında değerlendirilmek amacıyla Elektronik Başvuru Sistemi (EBS) üzerinden alınmaya devam edilmektedir. Bu doğrultuda ilgili durumda olan ürünler için ikinci bir duyuruya kadar ÜTS’de başvuru oluşturulmadan EBS üzerinde “Biyosidal Ürün Belge Yenileme (Genel Değişiklik-EBS)” doküman tipinden ödeme yapılarak başvuru oluşturulması gerekmektedir.

 

 

İlgililere önemle duyurulur.