11.08.2022 - Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Dairesi Başkanlığı

Ülkemizde dolumu ve/veya üretimi yapılan, seri serbest bırakma sertifikasyon başvurusu ile gelen tüm aşı ve immun serumlar ile yurtdışında seri serbest bırakması yapılan aşı ve immun serumların piyasaya sunum izni amacıyla seri serbest bırakma sertifikalarının değerlendirilmesi sürecini konu alan Seri Serbest Bırakma Kılavuzu 11.02.2022 tarihinde yürürlüğe konmuş olup; güncel değerlendirmeler neticesinde “Aşı ve İmmun Serumlar Hakkında Seri Serbest Bırakma Kılavuzu” adıyla 11.08.2022 tarihinde tadil edilmiştir.


 Sürece ilişkin iletişim seriserbestbirakma@titck.gov.tr e-posta adresi üzerinden sağlanacaktır. Yürürlüğe giren Kılavuz ve ekleri aşağıda yer almaktadır.

Adı
Tarih
Doküman
Ek-1 SSB SÜRECİ İŞ AKIŞI.pdf
11.08.2022
PDF
Ek-2 SSB BAŞVURU FORMU (1).doc
11.08.2022
DOC
Ek-3 SSB SERTİFİKASI FORMU.pdf
11.08.2022
PDF
Ek-4 SSB UYGUNSUZLUK BİLDİRİM FORMU.pdf
11.08.2022
PDF
Aşı ve İmmun Serumlar Hakkında Seri Serbest Bırakma Kılavuzu (imzalı).pdf
11.08.2022
PDF