Türkiye Farmakovijilans Merkezi Birimi

6-7 Kasım 2014 Farmakovijilans Yetkilileri Eğitimi Katılım Belgesi almaya hak kazananlar ekteki listede yer almaktadır.  Listede ismi yer alanların belgelerini TÜFAM'dan teslim almaları gerekmektedir.

Adı
Tarih
Doküman
Liste
-