Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı
MÜLAKATA KABUL EDİLENLER

 

1 Şubat 1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkındaki Yönetmelik” çerçevesinde,

 

Aşağıdaki listede isimleri yazılı kişilerin 20 Ağustos 2014 tarihinde saat 10.00’da Bakanlığımız A Blok Toplantı Salonunda mülakat için hazır olmaları gerekmektedir.

 

İlgili Yönetmelik çerçevesinde evrakları tamam olan 8 kişinin başvuruları kabul edilmiştir.

 

1.      Özlem GÜDÜK

2.      Gülcan TECİRLİ

3.      Ezgi AKDENİZ

4.      Safiye ARIASLAN

5.      Emre HEKİMOĞLU

6.      Handan AKIL

7.      İlhan SAĞ

8.      Elif İŞLEK

 

 

 

İlgili Yönetmelikte belirtilen şartları taşımayan 3 kişinin başvuruları reddedilmiştir.

 

1.                                   Ramazan DAĞ

 

Dil belgesinin süresinin geçmiş olması. 

Yönetmelik Madde 8: Yabancı Dil Bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, Kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir.

 

2.                                   Şadime Başak KİŞİ

 

-       Geçici görevlendirme ile çalıştığı Kurumun kontenjan konularına başvuruda bulunması.

(Kişinin Kadrosunun bulunduğu Kurumun kontenjan konularına başvurması gerekmektedir.)

 

-       Dil belgesinin süresinin geçmiş olması. 

Yönetmelik Madde 8: Yabancı Dil Bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, Kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir.

 

3.                                   Umut BESKAN

 

Dil belgesinin süresinin geçmiş olması. 

Yönetmelik Madde 8: Yabancı Dil Bilgisi düzeyini gösterir başarı belgelerinin, Kurumlarınca kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması gereklidir.

 

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı- Eğitim Birimi