Prekürsör Kontrol Birimi

120mg psödoefedrin tuzlarını kombine olarak ihtiva eden ilaçlara ait 15.02.2016 tarihli ve 19391 sayılı Talimatname ektedir.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF