Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı

Klinik Araştırmalar Dairesi’ne firmalar tarafından yapılan tüm başvurular elektronik ortamda EBS yazılımı üzerinden alınmakta ve firmaların ıslak imzalı fiziki evrakları gelen evrak üzerinden barkod verilmek suretiyle evraklaştırılmaktadır. 01.07.2016 tarihinden itibaren 3 aylık test süresince firmalar tarafından 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre imzalanan dokümanları içeren başvurular elektronik ortamda alınacak ve bu tip başvurular için Dairemizce ıslak imzalı fiziki evraklar 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren talep edilmeyecektir. Bu nedenle firmaların e-imzalı doküman gönderiminde sıkıntı yaşanmaması için alt yapı çalışmalarını tamamlamaları gerekmektedir.

Ancak Orijinal ve ıslak imzalı belgelerin (etik kurul kararı, noter onaylı veya apostilli belgeler gibi) fiziki sunumuna devam edilecektir.

Tüm başvurularda sisteme eklenen dokümanlar elektronik ortamda incelenecek olması nedeniyle eklenen dokümanların okunaklı, arama yapılabilir, uygun boyutlu ve ambalaj bilgileri gibi renkli olması önem arz eden dokümanların renkli olarak eklenmesine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Elektronik ortamda düzgün bir şekilde yüklenmediği için incelenemeyen dokümanlara ait başvurulara eksik yazılması zorunluluğu ortaya çıkacaktır.

Güvenli Elektronik İmza kullanmak için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/e-imza-Elektronik-Sertifika-Hizmet-Saglayicilarisayfasında yayınladığı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından nitelikli elektronik sertifika temin edilmesi ve elektronik imza oluşturmak üzere bir yazılım kullanılması gerekmektedir.

DİKKAT!!! Evrakınızı imzalarken mutlaka zaman damgası içeren imza kullanmanız gerekmektedir.