Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 313. ve 327. maddeleri gereği yayımlanması gereken Kurumumuzun Ocak-2015 Dönemine ait Mali Tabloları ektedir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Adı
Tarih
Doküman
Mali Raporlar
-
RAR