Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kontrol Birimi

"Madol 100mg/2ml Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul” adlı ilaç hakkındaki 20.02.2016 tarihli ve 22805 sayılı Talimatname ektedir.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF