İyi Dağıtım Uygulamaları Kayıt Değerlendirme ve İzleme Birimi

Bilindiği üzere ecza depolarına ilişkin iş ve işlemler 984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle Sanat ve Ziraat İşlerinde Kullanılan Zehirli ve Müessir Kimyevi Maddelerin Satıldığı Dükkanlara Mahsus Kanun ve 20/10/1999 tarihli ve 23852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.

Ecza depolarına ait bilgileri içeren ecza deposu tanımlama ekranının güncellendiği, İlinizde faaliyet gösteren ecza depolarının bilgileri ile ilgili olarak duyuru ekinde yer alan ecza deposu bilgi formunun doldurularak eczadeposu.ruhsat@titck.gov.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi hususları 18.02.2016 tarihli duyurumuzda belirtilmiştir.

Söz konusu formların basılı olarak ve aynı zamanda eczadeposu.ruhsat@titck.gov.tr adresine word veya excel dosyası formatında gönderilmesi veya ilgili ecza deposu tarafından gönderilmesinin sağlanması hususu önemle duyurulur.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-