Vücut Dışında Kullanılan  Tıbbi Tanı Cihazları için Ortak Teknik Özellikler Tebliği ve Ek i ektedir.

Adı
Tarih
Doküman
IVD Tebliğ 10 Mart 2019 RG
11.03.2019
IVD Tebliğ Eki
11.03.2019
PDF