Tıbbi Cihaz, Kozmetik ve İnsan Vücuduna Doğrudan Temas Eden Biyosidal Ürünlerin Ürün Takip Sistemine (ÜTS) Kaydı Hakkında Genelge ekte yer almaktadır
Adı
Tarih
Doküman
Ek
04.03.2022
PDF