13.01.2016 tarihli ve 52562497-010-06 Müsteşarlık Oluruna İstinaden alınan “Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" ekte mevcuttur.

Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF