28.11.2017 tarihli ve E.4276 sayılı Makam Oluruna İstinaden, “İlaç Tedarik Sorunları Komisyonu Çalışma Usûl Ve Esasları Hakkında Yönerge” yayımlanmış olup, ekte yer almaktadır.
Adı
Tarih
Doküman
Ek
-
PDF