Beşeri Tıbbi Ürünler Öncelik Değerlendirme Kurulu Çalışma Usûl ve Esaslarına İlişkin Kılavuz ve eki aşağıda sunulmuştur.

Adı
Tarih
Doküman
İRD-KLVZ-01 ÖNCELİK DEĞERLENDİRME KILAVUZU
06.06.2023
PDF
Ek-1 Önceliklendirme Başvuru Talep Formu
06.06.2023