SONER YEŞİLIRMAK

1973 Bitlis İli Mutki ilçesinde dünyaya geldi. İlk tahsilini Tatvan Cumhuriyet İlkokulu, ortaokulu Tatvan Karşıyaka ve lise tahsilini Bitlis Öğretmen Lisesinde tamamladı.1998 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Programcılığı ön lisans, 2003 Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden de Lisans mezunu oldu. Evli 3 çocuk babası

Profesyonel İş Tecrübesi

Yıl
Görev Yeri
Görev Ünvanı
1998 - 2000
Maliye Bakanlığı Muş Defterdarlığı
Malazgirt Malmüdürlüğünde Milli Emlak Memurluğu
Muş Muhasebe Müdürlüğünde Muhasebe Memurluğu
2001 – 2005
Maliye Bakanlığı Bitlis Defterdarlığı
Güroymak Mal Müdürlüğünde Muhasebe Memurluğu, Şef Görevlisi ve Malmüdürlüğüne Vekalet
2005 – 2006
Maliye Bakanlığı Eskişehir Maliye Kursu Müdürlüğü
Eylül 2005 tarihinde Maliye Kursu Sınavını Kazanarak 2006 Haziran ayına kadar Mevzuat alanında kursiyer
2006 – 2011
Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı
Mayıs 2006 yılında Maliye Bakanlığının açmış olduğu Mali Hizmetler Uzmanlığını Kazanarak Sağlık Bakanlığına geçiş
2006 yılında Ön mali kontrol biriminde ön mali kontrol görevlisi
2007-2009 tarihleri arasında Mal Yönetim Şube Müdürü ve MKYS proje kurucusu ve yürütücüsü
2009-2010 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığında ve Bakanlık Merkez Birimlerinde İç Kontrol Sisteminin Kurulması Projesinde İç Kontrol Sistemi Uzmanı
Aynı zamanda 2007-2009 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı adına 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve tüm ikincil, üçüncül mevzuatları hakkında eğitmenlik
Strateji Geliştirme Başkanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığında Tek düzen muhasebe Sistemi şubesinde Mali Hizmetler Uzmanı görevi
Mart 2012 tarihinden itibaren de Bakanlık Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Katıldığı Kurslar

Yıl
Yer
Kurs Adı
2005 - 2006
Maliye Bakanlığı Eskişehir Maliye Kursu Müdürlüğü
9 (Dokuz) aylık Mevzuat Eğitimi
2009 - 2010
180 saat İç Kontrol Sistemi Uzmanlığı Eğitimi
180 saat Süreç Yönetimi, Risk Yönetimi, Performans Değerlendirme ve Verimlilik Eğitim